Bel ons:

0183-589005

Iedereen die wel eens tuiniert, heeft gemerkt dat de ene plant het veel beter doet dan de andere. Dit heeft natuurlijk meerdere redenen, maar de grond is een belangrijke factor voor succesvolle groei. Weten welke grond er in uw tuin ligt en hoe het daarmee is gesteld, vertelt ons hoe er getuinierd moet worden. Bij de aanleg van een nieuwe tuin doen wij daarom altijd een bodemonderzoek.

Bodemonderzoek voor beplantingsplan

Weet u waaruit de grond in uw tuin bestaat? Het wordt vaak over het hoofd gezien, maar het succes van de beplanting in uw tuin wordt mede bepaald door de grond waarin de planten staan. Zo kunnen planten die goed groeien op zandgrond, verschrompelen wanneer ze in de klei gezet worden. De grond in uw tuin bepaalt dus de keuze voor beplanting.

Naast kennis van de grondsoort, is het ook goed om te weten of de grond verbeterd moet worden en hoe de grond verbeterd kan worden. Zonder grondverbetering zal de tuingrond uiteindelijk verschralen, omdat alle voedingsstoffen door de planten worden opgenomen.

Eerste beoordeling van de bodem

Een eerste beoordeling van de bodem kan al op het oog en gevoel worden gedaan, ook door u zelf. Door een handvol natte grond tussen uw handen heen en weer te wrijven, weet u al vrij snel waaruit de grond bestaat. Bij kleigrond zal er een stevige rol ontstaan, bij zandgrond is dit onmogelijk. Alles daartussen wijst hoogstwaarschijnlijk op zavelgrond.

Grondonderzoek laten uitvoeren

Bij de aanleg van een nieuwe tuin en zeker bij nieuwbouwwoningen gaan we een stap verder en voeren wij een bodemonderzoek uit. Dit doen we door op verschillende plekken in de tuin kleine monsters van de grond te nemen en deze te laten analyseren. Van deze analyse maken we een rapport, wat we natuurlijk met u delen.

Twijfelt u over (de kwaliteit van) de grond in uw tuin? Laat een bodemonderzoek uitvoeren door Hoveniersbedrijf Kruijt. Groene vingers inschakelen